Ihr Team / Kontakt

Hospitality Services

Katharina Zietlow

Leiterin Hospitality Services

FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Ernst-Kuzorra-Weg 1
45891 Gelsenkirchen
Tel: 0209 | 3618-2961
katharina.zietlow@schalke04.de

Thorsten Schütz

Hospitality Services 

FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Ernst-Kuzorra-Weg 1
45891 Gelsenkirchen
Tel: 0209 | 3618-2963
thorsten.schuetz@schalke04.de

Julia Heyse

Hospitality Services (VIP-Tageskarten)

FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Ernst-Kuzorra-Weg 1
45891 Gelsenkirchen
Tel: 0209 | 3618-2962
julia.heyse@schalke04.de

Ayla Kulak

Hospitality Services (VIP-Tageskarten)

FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Ernst-Kuzorra-Weg 1
45891 Gelsenkirchen
Tel: 0209 | 3618-2967
ayla.kulak@schalke04.de

Hospitality Vertrieb

Tobias Denno

Koordinator Hospitality / Business Events

FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Ernst-Kuzorra-Weg 1
45891 Gelsenkirchen
Tel: 0209 | 3618-2964
tobias.denno@schalke04.de

Hannah Bartella

VIP-Dauerkarten und Logen

FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Ernst-Kuzorra-Weg 1
45891 Gelsenkirchen
Tel: 0209 | 3618-2950
hannah.bartella@schalke04.de