All matchdays

DFB-Pokal
1st Round
8/17/18 - 8/20/18
1st
Bundesliga
8/24/18 - 8/26/18
2nd
Bundesliga
8/31/18 - 9/2/18
3rd
Bundesliga
9/14/18 - 9/16/18
Champions League
Spieltag 1
9/18/18 - 9/19/18
4th
Bundesliga
9/21/18 - 9/23/18
5th
Bundesliga
9/25/18 - 9/26/18
6th
Bundesliga
9/28/18 - 9/30/18
Champions League
Spieltag 2
10/2/18 - 10/3/18
7th
Bundesliga
10/5/18 - 10/7/18
8th
Bundesliga
10/19/18 - 10/21/18
Champions League
Spieltag 3
10/23/18 - 10/24/18
9th
Bundesliga
10/26/18 - 10/28/18
DFB-Pokal
2nd Round
10/30/18 - 10/31/18
10th
Bundesliga
11/2/18 - 11/4/18
Champions League
Spieltag 4
11/6/18 - 11/7/18
11th
Bundesliga
11/9/18 - 11/11/18
12th
Bundesliga
11/23/18 - 11/25/18
Champions League
Spieltag 5
11/27/18 - 11/28/18
13th
Bundesliga
11/30/18 - 12/3/18
14th
Bundesliga
12/7/18 - 12/9/18
Champions League
Spieltag 6
12/11/18 - 12/12/18
15th
Bundesliga
12/14/18 - 12/16/18
16th
Bundesliga
12/18/18 - 12/19/18
17th
Bundesliga
12/21/18 - 12/23/18
18th
Bundesliga
1/18/19 - 1/20/19
19th
Bundesliga
1/25/19 - 1/27/19
20th
Bundesliga
2/1/19 - 2/3/19
DFB-Pokal
Round of 16
2/5/19 - 2/6/19
21st
Bundesliga
2/8/19 - 2/10/19
Champions League
Round of 16
2/12/19 - 2/20/19
22nd
Bundesliga
2/15/19 - 2/18/19
23rd
Bundesliga
2/22/19 - 2/25/19
24th
Bundesliga
3/1/19 - 3/3/19
Champions League
Round of 16
3/5/19 - 3/13/19
25th
Bundesliga
3/8/19 - 3/11/19
26th
Bundesliga
3/15/19 - 3/17/19
27th
Bundesliga
3/29/19 - 3/31/19
DFB-Pokal
Quarter-Finals
4/2/19 - 4/3/19
28th
Bundesliga
4/5/19 - 4/7/19
29th
Bundesliga
4/12/19 - 4/14/19
30th
Bundesliga
4/20/19 - 4/22/19
31st
Bundesliga
4/26/19 - 4/28/19
32nd
Bundesliga
5/3/19 - 5/5/19
33rd
Bundesliga
5/11/19 - 5/12/19
34th
Bundesliga
5/18/19